صنعت نفت آبادان

نقل و انتقالات صنعت نفت آبادان

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال صنعت نفت آبادان

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
احمد شریعت زاده
احمد شریعت زاده
ذوب آهن
ذوب آهن
قطعی
فهد طالب
فهد طالب
team-default-logo
قطعی