نیوکسل

نقل و انتقالات نیوکسل

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال نیوکسل

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی به تیم انتقال از نوع انتقال
الفی هریسون
الفی هریسون
منچسترسیتی
منچسترسیتی
قطعی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
خاویر مانکیو
خاویر مانکیو
سلتاویگو
سلتاویگو
قطعی