استقلال خوزستان

نقل و انتقالات استقلال خوزستان

لیست نقل و انتقالات تیم فوتبال استقلال خوزستان

همه بازیکنان ورودی بازیکنان خروجی
بازیکنان خروجی از تیم انتقال به نوع انتقال
محمد طیبی
محمد طیبی
ملوان
ملوان
قطعی
رضا دهقانی
رضا دهقانی
مس رفسنجان
مس رفسنجان
قطعی
ابوالفضل طاهرنژاد
ابوالفضل طاهرنژاد
team-default-logo
قطعی
عقیل کعبی
عقیل کعبی
team-default-logo
قطعی
رحیم زهیوی
رحیم زهیوی
team-default-logo
قطعی
محمد سلطانی مهر
محمد سلطانی مهر
team-default-logo
قطعی