رن

بازیکنان رن

لیست بازیکنان تیم فوتبال رن

دروازه بان ها

الیاس دامرگی
الیاس دامرگی 21 سال
50

مدافعین

وارمد اماری
وارمد اماری 23 سال
23
کریستفر ووه
کریستفر ووه 22 سال
15
آلدیو سیدو
آلدیو سیدو 23 سال
36
جینوییل بلوسیان
جینوییل بلوسیان 19 سال
18
گوئلا دوئه
گوئلا دوئه 21 سال
31

هافبک ها

باپتیست سانتاماریا
باپتیست سانتاماریا 29 سال
8
انزو لو فی
انزو لو فی 24 سال
10
فابیان ریدر
فابیان ریدر 22 سال
32
آزور ماتوسیوا
آزور ماتوسیوا 25 سال
21
دزیره دوئه
دزیره دوئه 18 سال
33

مهاجمین

بنجامین بوریگاد
بنجامین بوریگاد 30 سال
14
برتوگ اوزگور
برتوگ اوزگور 21 سال
99