قطعی احتمالی قرضی آخرین تغییرات : چهارشنبه 23 شهریور - 09:57
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
بازیکنان ورودی
احسان حسینی احسان حسینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
احمدرضا جلالی احمدرضا جلالی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
امین جهان کهن امین جهان کهن
انتقال از مس کرمان به آلومینیوم اراک
حسین مددی حسین مددی
انتقال از استقلال خوزستان به آلومینیوم اراک
رضا جبیره رضا جبیره
انتقال از صنعت نفت آبادان به آلومینیوم اراک
سیدمهران موسوی سیدمهران موسوی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
علی اسلامی علی اسلامی
انتقال از نیروی زمینی به آلومینیوم اراک
علی خدایی علی خدایی
انتقال از پرسپولیس به آلومینیوم اراک
علی دشتی علی دشتی
انتقال از تراکتور به آلومینیوم اراک
محمدجواد کیا محمدجواد کیا
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
محمدرضا شکیب خو محمدرضا شکیب خو
انتقال به آلومینیوم اراک
محمدعلی صفیا محمدعلی صفیا
انتقال از خیبر خرم آباد به آلومینیوم اراک
هانسل زاپاتا هانسل زاپاتا
انتقال به آلومینیوم اراک
والنتینو یوئل والنتینو یوئل
انتقال به آلومینیوم اراک
یونس اکبرپور یونس اکبرپور
انتقال از مس رفسنجان به آلومینیوم اراک
بازیکنان خروجی
امید سینگ امید سینگ
انتقال از آلومینیوم اراک
امیرحسین کریمی امیرحسین کریمی
انتقال از آلومینیوم اراک به نفت مسجد سلیمان
پوریا آریاکیا پوریا آریاکیا
انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
رامتین سلیمان زاده رامتین سلیمان زاده
انتقال از آلومینیوم اراک به مس رفسنجان
سید مهدی سجادی سید مهدی سجادی
انتقال از آلومینیوم اراک به فجر سپاسی
عرفان اسفندیاری عرفان اسفندیاری
انتقال از آلومینیوم اراک
علی آل کثیر علی آل کثیر
انتقال از آلومینیوم اراک
محمد امین اسدی محمد امین اسدی
انتقال از آلومینیوم اراک به مس کرمان
محمد علی نژاد محمد علی نژاد
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
مهرداد بایرامی مهرداد بایرامی
انتقال از آلومینیوم اراک
میلاد احمدی میلاد احمدی
انتقال از آلومینیوم اراک
نیما درودی نیما درودی
انتقال از آلومینیوم اراک
علیرضا صادقی علیرضا صادقی
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
بازیکنان ورودی
امید حامدی فر امید حامدی فر
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
پیمان بابایی پیمان بابایی
انتقال از تراکتور به استقلال
رضا میرزایی رضا میرزایی
انتقال از سپاهان به استقلال
سجاد شهباززاده سجاد شهباززاده
انتقال از سپاهان به استقلال
سیاوش یزدانی سیاوش یزدانی
انتقال از ملوان به استقلال
محمد محبی محمد محبی
انتقال به استقلال
محمدحسین زواری محمدحسین زواری
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
محمدحسین مرادمند محمدحسین مرادمند
انتقال از ملوان به استقلال
مهدی قایدی مهدی قایدی
انتقال از شباب الاهلی امارات به استقلال
بازیکنان خروجی
امیرارسلان مطهری امیرارسلان مطهری
انتقال از استقلال
امیرحسین حسین زاده امیرحسین حسین زاده
انتقال از استقلال به شارلروا
امین قاسمی نژاد امین قاسمی نژاد
انتقال از استقلال به گل گهرسیرجان
رضا آذری رضا آذری
انتقال از استقلال
رودی ژستد رودی ژستد
انتقال از استقلال
زکریا مرادی زکریا مرادی
انتقال از استقلال به نفت مسجد سلیمان
سیدمحمد حسینی سیدمحمد حسینی
انتقال از استقلال به تراکتور
سینا خادم پور سینا خادم پور
انتقال از استقلال
علیرضا خدابخشی علیرضا خدابخشی
انتقال از استقلال به هوادار
فردین رابط فردین رابط
انتقال از استقلال
کاوه رضایی کاوه رضایی
انتقال از استقلال به تراکتور
متین کریم زاده متین کریم زاده
انتقال از استقلال به نساجی مازندران
محمد دانشگر محمد دانشگر
انتقال از استقلال به سپاهان
محمدجواد به آفرین محمدجواد به آفرین
انتقال از استقلال
وریا غفوری وریا غفوری
انتقال از استقلال به فولاد
آرش داجلیری آرش داجلیری
انتقال از استقلال
بازیکنان ورودی
ابوالفضل سلیمانی ابوالفضل سلیمانی
انتقال به پرسپولیس
دانیال اسماعیلی فر دانیال اسماعیلی فر
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
سروش رفیعی سروش رفیعی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
سعید صادقی سعید صادقی
انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
سینا اسدبیگی سینا اسدبیگی
انتقال از ذوب آهن به پرسپولیس
شیخ دیاباته شیخ دیاباته
انتقال به پرسپولیس
علیرضا بیرانوند علیرضا بیرانوند
انتقال به پرسپولیس
گیورگی گولسیانی گیورگی گولسیانی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
محمدمهدی احمدی محمدمهدی احمدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس
مرتضی پورعلی گنجی مرتضی پورعلی گنجی
انتقال به پرسپولیس
یورگن لوکادیا یورگن لوکادیا
انتقال به پرسپولیس
بازیکنان خروجی
احسان پهلوان احسان پهلوان
انتقال از پرسپولیس به فولاد
امیرمحمد خارکش امیرمحمد خارکش
انتقال از پرسپولیس به هوادار
حامد لک حامد لک
انتقال از پرسپولیس به مس رفسنجان
رامین رضائیان رامین رضائیان
انتقال از پرسپولیس به سپاهان
رضا اسدی رضا اسدی
انتقال از پرسپولیس به تراکتور
سعید آقایی سعید آقایی
انتقال از پرسپولیس به فولاد
سیدجلال حسینی سیدجلال حسینی
انتقال از پرسپولیس
شرزود تمیروف شرزود تمیروف
انتقال از پرسپولیس به پیکان
علی خدایی علی خدایی
انتقال از پرسپولیس به آلومینیوم اراک
علی شجاعی علی شجاعی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
علیرضا ابراهیمی علیرضا ابراهیمی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
عیسی آل کثیر عیسی آل کثیر
انتقال از پرسپولیس
محمد حسینی محمد حسینی
انتقال از پرسپولیس به هوادار
محمد شریفی محمد شریفی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
محمد مهدی مهدی خانی محمد مهدی مهدی خانی
انتقال از پرسپولیس
منوچهر صفروف منوچهر صفروف
انتقال از پرسپولیس
مهدی شریفی مهدی شریفی
انتقال از پرسپولیس به دریا بابل
بازیکنان ورودی
امیر شبانی امیر شبانی
انتقال از ذوب آهن به پیکان
امیر طاهر امیر طاهر
انتقال از مس کرمان به پیکان
ساسان حسینی ساسان حسینی
انتقال از فولاد به پیکان
شرزود تمیروف شرزود تمیروف
انتقال از پرسپولیس به پیکان
محمد بلبلی محمد بلبلی
انتقال از تراکتور به پیکان
محمدرضا رئوفی منش محمدرضا رئوفی منش
انتقال از شهرخودرو مشهد به پیکان
محمدعلی کاظمی محمدعلی کاظمی
انتقال از شهرخودرو مشهد به پیکان
بازیکنان خروجی
اسماعیل بابایی اسماعیل بابایی
انتقال از پیکان به نفت مسجد سلیمان
امیرحسین جدی امیرحسین جدی
انتقال از پیکان به ذوب آهن
پیمان رنجبری پیمان رنجبری
انتقال از پیکان به نفت مسجد سلیمان
رضا کاخساز رضا کاخساز
انتقال از پیکان به تراکتور
سعید سحرخیزان سعید سحرخیزان
انتقال از پیکان به هوادار
محمدعلی فرامرزی محمدعلی فرامرزی
انتقال از پیکان به ذوب آهن
محمدمهدی محبی محمدمهدی محبی
انتقال از پیکان به مس رفسنجان
بازیکنان ورودی
آریا برزگر آریا برزگر
انتقال به تراکتور
پوریا آریاکیا پوریا آریاکیا
انتقال از آلومینیوم اراک به تراکتور
حجت حق وردی حجت حق وردی
انتقال از سومقاییت به تراکتور
رضا اسدی رضا اسدی
انتقال از پرسپولیس به تراکتور
رضا کاخساز رضا کاخساز
انتقال از پیکان به تراکتور
رضا یزدان دوست رضا یزدان دوست
انتقال از صنعت نفت آبادان به تراکتور
ریکاردو آلوز ریکاردو آلوز
انتقال به تراکتور
سجاد دانایی باغکی سجاد دانایی باغکی
انتقال از ذوب آهن به تراکتور
سیدمحمد حسینی سیدمحمد حسینی
انتقال از استقلال به تراکتور
صفا هادی صفا هادی
انتقال به تراکتور
کاوه رضایی کاوه رضایی
انتقال از استقلال به تراکتور
گوستاو واجنین گوستاو واجنین
انتقال به تراکتور
محمدرضا خانزاده محمدرضا خانزاده
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
محمدرضا عباسی محمدرضا عباسی
انتقال از فولاد به تراکتور
مرتضی خراسانی مرتضی خراسانی
انتقال از سایپا به تراکتور
مهدی امینی مهدی امینی
انتقال به تراکتور
مهدی هاشم نژاد مهدی هاشم نژاد
انتقال از نفت مسجد سلیمان به تراکتور
میلاد کر میلاد کر
انتقال از ذوب آهن به تراکتور
بازیکنان خروجی
اکبر ایمانی اکبر ایمانی
انتقال از تراکتور به ملوان
پیمان بابایی پیمان بابایی
انتقال از تراکتور به استقلال
رضا دهقانی رضا دهقانی
انتقال از تراکتور به نفت مسجد سلیمان
سامان نریمان جهان سامان نریمان جهان
انتقال از تراکتور به نفت مسجد سلیمان
عبدالله حسینی عبدالله حسینی
انتقال از تراکتور به ملوان
علی دشتی علی دشتی
انتقال از تراکتور به آلومینیوم اراک
محمد بلبلی محمد بلبلی
انتقال از تراکتور به پیکان
محمد قادری محمد قادری
انتقال از تراکتور به ملوان
محمد مسلمی پور محمد مسلمی پور
انتقال از تراکتور
نادر محمدی نادر محمدی
انتقال از تراکتور به ذوب آهن
بازیکنان ورودی
آرمان اکوان آرمان اکوان
انتقال از آرمان گهر به ذوب آهن
ابراهیم رضازاده ابراهیم رضازاده
انتقال از شهرخودرو مشهد به ذوب آهن
احسان پنشنبه احسان پنشنبه
انتقال به ذوب آهن
امیرحسین جدی امیرحسین جدی
انتقال از پیکان به ذوب آهن
پویا مختاری پویا مختاری
انتقال به ذوب آهن
شهرام سالاری شهرام سالاری
انتقال از خیبر خرم آباد به ذوب آهن
محمدرضا سلیمانی محمدرضا سلیمانی
انتقال از مس رفسنجان به ذوب آهن
محمدعلی فرامرزی محمدعلی فرامرزی
انتقال از پیکان به ذوب آهن
مهدی گودرزی مهدی گودرزی
انتقال به ذوب آهن
نادر محمدی نادر محمدی
انتقال از تراکتور به ذوب آهن
بازیکنان خروجی
امیر شبانی امیر شبانی
انتقال از ذوب آهن به پیکان
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
انتقال از ذوب آهن
حسین شنانی حسین شنانی
انتقال از ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان
رضا خالقی فر رضا خالقی فر
انتقال از ذوب آهن
سجاد دانایی باغکی سجاد دانایی باغکی
انتقال از ذوب آهن به تراکتور
سینا اسدبیگی سینا اسدبیگی
انتقال از ذوب آهن به پرسپولیس
عارف رستمی عارف رستمی
انتقال از ذوب آهن به مس کرمان
علی خدادادی علی خدادادی
انتقال از ذوب آهن
محمد خدابنده لو محمد خدابنده لو
انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
میلاد کر میلاد کر
انتقال از ذوب آهن به تراکتور
بازیکنان ورودی
الویس کامسوبا الویس کامسوبا
انتقال به سپاهان
رامین رضائیان رامین رضائیان
انتقال از پرسپولیس به سپاهان
رناتو داسیلویرا رناتو داسیلویرا
انتقال به سپاهان
عیسی مرادی عیسی مرادی
انتقال از خوشه طلایی ساوه به سپاهان
مانوئل فرناندز مانوئل فرناندز
انتقال به سپاهان
محمد دانشگر محمد دانشگر
انتقال از استقلال به سپاهان
محمد علی نژاد محمد علی نژاد
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
محمد قربانی محمد قربانی
انتقال به سپاهان
میلاد زکی پور میلاد زکی پور
انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
نیلسون جونیور نیلسون جونیور
انتقال به سپاهان
پیام نیازمند پیام نیازمند
انتقال از پورتیموننز به سپاهان
علیرضا صادقی علیرضا صادقی
انتقال از آلومینیوم اراک به سپاهان
نیما میرزازاد نیما میرزازاد
انتقال از صنعت نفت آبادان به سپاهان
بازیکنان خروجی
دانیال اسماعیلی فر دانیال اسماعیلی فر
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
رضا میرزایی رضا میرزایی
انتقال از سپاهان به استقلال
سجاد شهباززاده سجاد شهباززاده
انتقال از سپاهان به استقلال
سروش رفیعی سروش رفیعی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
عزت اله پورقاز عزت اله پورقاز
انتقال از سپاهان به هوادار
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
انتقال از سپاهان به فولاد
گیورگی گولسیانی گیورگی گولسیانی
انتقال از سپاهان به پرسپولیس
محمدرضا مهدی زاده محمدرضا مهدی زاده
انتقال از سپاهان
میلاد جهانی میلاد جهانی
انتقال از سپاهان به ملوان
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
ابراهیم رضازاده ابراهیم رضازاده
انتقال از شهرخودرو مشهد به ذوب آهن
ابوالفضل عکاشه ابوالفضل عکاشه
انتقال از شهرخودرو مشهد
احسان حسینی احسان حسینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
رضا مستعلی پور رضا مستعلی پور
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
سعید جلالی راد سعید جلالی راد
انتقال از شهرخودرو مشهد به نفت مسجد سلیمان
محمدجواد کیا محمدجواد کیا
انتقال از شهرخودرو مشهد به آلومینیوم اراک
محمدرضا رئوفی منش محمدرضا رئوفی منش
انتقال از شهرخودرو مشهد به پیکان
محمدعلی کاظمی محمدعلی کاظمی
انتقال از شهرخودرو مشهد به پیکان
مسعود زائر کاظمینی مسعود زائر کاظمینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به ملوان
میلاد فراهانی میلاد فراهانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به هوادار
یوسف بهزادی یوسف بهزادی
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
بازیکنان ورودی
احسان مرادیان احسان مرادیان
انتقال از فولاد به صنعت نفت آبادان
امید صیدالی امید صیدالی
انتقال از شهرداری آستارا به صنعت نفت آبادان
حسین پورامینی حسین پورامینی
انتقال از مس رفسنجان به صنعت نفت آبادان
رحیم آلبوغبیش رحیم آلبوغبیش
انتقال از مس کرمان به صنعت نفت آبادان
سینا مریدی سینا مریدی
انتقال از فولاد به صنعت نفت آبادان
شیرالدین بابایوف شیرالدین بابایوف
انتقال به صنعت نفت آبادان
علی مغنمیان علی مغنمیان
انتقال از خیبر خرم آباد به صنعت نفت آبادان
فرشاد جانفزا فرشاد جانفزا
انتقال از استقلال خوزستان به صنعت نفت آبادان
میرهادی میرجوان میرهادی میرجوان
انتقال از نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان
یوسف وکیا یوسف وکیا
انتقال از فجر سپاسی به صنعت نفت آبادان
بازیکنان خروجی
امید حامدی فر امید حامدی فر
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
رضا جبیره رضا جبیره
انتقال از صنعت نفت آبادان به آلومینیوم اراک
رضا یزدان دوست رضا یزدان دوست
انتقال از صنعت نفت آبادان به تراکتور
شروین بزرگ شروین بزرگ
انتقال از صنعت نفت آبادان به مس کرمان
محمدحسین زواری محمدحسین زواری
انتقال از صنعت نفت آبادان به استقلال
محمدرضا غبیشاوی محمدرضا غبیشاوی
انتقال از صنعت نفت آبادان به فولاد
محمود مطلق زاده محمود مطلق زاده
انتقال از صنعت نفت آبادان به ملوان
نیما میرزازاد نیما میرزازاد
انتقال از صنعت نفت آبادان به سپاهان
بازیکنان ورودی
برهان عابد برهان عابد
انتقال از دریا بابل به فجر سپاسی
بهروز هوشمند بهروز هوشمند
انتقال از سایپا به فجر سپاسی
حامد بحیرایی حامد بحیرایی
انتقال از قشقایی شیراز به فجر سپاسی
حمید ملکی حمید ملکی
انتقال از مس شهر بابک به فجر سپاسی
رسول بهاروندی رسول بهاروندی
انتقال از مس شهر بابک به فجر سپاسی
رضا مستعلی پور رضا مستعلی پور
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
سید مهدی سجادی سید مهدی سجادی
انتقال از آلومینیوم اراک به فجر سپاسی
فرزاد طیبی پور فرزاد طیبی پور
انتقال از سایپا به فجر سپاسی
محمد جواد عباسی محمد جواد عباسی
انتقال از قشقایی شیراز به فجر سپاسی
محمد حسین خسروی محمد حسین خسروی
انتقال از شهرداری آستارا به فجر سپاسی
معین عنایتی معین عنایتی
انتقال به فجر سپاسی
یوسف بهزادی یوسف بهزادی
انتقال از شهرخودرو مشهد به فجر سپاسی
بازیکنان خروجی
ایمان صادقی ایمان صادقی
انتقال از فجر سپاسی به ملوان
شهرام گودرزی شهرام گودرزی
انتقال از فجر سپاسی
یوسف وکیا یوسف وکیا
انتقال از فجر سپاسی به صنعت نفت آبادان
بازیکنان ورودی
احسان پهلوان احسان پهلوان
انتقال از پرسپولیس به فولاد
اشکان دژاگه اشکان دژاگه
انتقال به فولاد
سعید آقایی سعید آقایی
انتقال از پرسپولیس به فولاد
علی قربانی علی قربانی
انتقال به فولاد
فرشید اسماعیلی فرشید اسماعیلی
انتقال از العربی به فولاد
کریستوفر کنت کریستوفر کنت
انتقال از سپاهان به فولاد
مجید علیاری مجید علیاری
انتقال از مس رفسنجان به فولاد
محمدرضا غبیشاوی محمدرضا غبیشاوی
انتقال از صنعت نفت آبادان به فولاد
وریا غفوری وریا غفوری
انتقال از استقلال به فولاد
یونس دلفی یونس دلفی
انتقال به فولاد
بازیکنان خروجی
احسان مرادیان احسان مرادیان
انتقال از فولاد به صنعت نفت آبادان
احمدرضا جلالی احمدرضا جلالی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
ساسان حسینی ساسان حسینی
انتقال از فولاد به پیکان
سیدمهران موسوی سیدمهران موسوی
انتقال از فولاد به آلومینیوم اراک
سینا مریدی سینا مریدی
انتقال از فولاد به صنعت نفت آبادان
لوسیانو پریرا لوسیانو پریرا
انتقال از فولاد به مس رفسنجان
محمدرضا خلعتبری محمدرضا خلعتبری
انتقال از فولاد
محمدرضا عباسی محمدرضا عباسی
انتقال از فولاد به تراکتور
مهران درخشان مهر مهران درخشان مهر
انتقال از فولاد به گل گهرسیرجان
بازیکنان ورودی
امیر شهیم امیر شهیم
انتقال از ماشین سازی تبریز به گل گهرسیرجان
امین قاسمی نژاد امین قاسمی نژاد
انتقال از استقلال به گل گهرسیرجان
محمد خدابنده لو محمد خدابنده لو
انتقال از ذوب آهن به گل گهرسیرجان
مهران درخشان مهر مهران درخشان مهر
انتقال از فولاد به گل گهرسیرجان
وسلی گومز دوس سانتوس وسلی گومز دوس سانتوس
انتقال به گل گهرسیرجان
بازیکنان خروجی
ایمان سلیمی ایمان سلیمی
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
سعید صادقی سعید صادقی
انتقال از گل گهرسیرجان به پرسپولیس
سید احمد موسوی سید احمد موسوی
انتقال از گل گهرسیرجان
فرشید باقری فرشید باقری
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
محمدحسین اکبرمنادی محمدحسین اکبرمنادی
انتقال از گل گهرسیرجان
محمدرضا خانزاده محمدرضا خانزاده
انتقال از گل گهرسیرجان به تراکتور
مسیح زاهدی مسیح زاهدی
انتقال از گل گهرسیرجان
میلاد زکی پور میلاد زکی پور
انتقال از گل گهرسیرجان به سپاهان
بازیکنان ورودی
ایمان سلیمی ایمان سلیمی
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
جفرسون باهیا جفرسون باهیا
انتقال به مس رفسنجان
حامد لک حامد لک
انتقال از پرسپولیس به مس رفسنجان
رامتین سلیمان زاده رامتین سلیمان زاده
انتقال از آلومینیوم اراک به مس رفسنجان
فرشید باقری فرشید باقری
انتقال از گل گهرسیرجان به مس رفسنجان
لوسیانو پریرا لوسیانو پریرا
انتقال از فولاد به مس رفسنجان
محمدمهدی محبی محمدمهدی محبی
انتقال از پیکان به مس رفسنجان
مرتضی منصوری مرتضی منصوری
انتقال از نساجی مازندران به مس رفسنجان
بازیکنان خروجی
حسین پورامینی حسین پورامینی
انتقال از مس رفسنجان به صنعت نفت آبادان
ظاهر سلیمان ظاهر سلیمان
انتقال از مس رفسنجان
عقیل کعبی عقیل کعبی
انتقال از مس رفسنجان به نفت مسجد سلیمان
فایز الرشیدی فایز الرشیدی
انتقال از مس رفسنجان
فرشاد محمدی مهر فرشاد محمدی مهر
انتقال از مس رفسنجان
مجید علیاری مجید علیاری
انتقال از مس رفسنجان به فولاد
محمدرضا سلیمانی محمدرضا سلیمانی
انتقال از مس رفسنجان به ذوب آهن
مرتضی منصوری مرتضی منصوری
انتقال از مس رفسنجان
یونس اکبرپور یونس اکبرپور
انتقال از مس رفسنجان به آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی
حسن مرادی فرد حسن مرادی فرد
انتقال از نفت مسجد سلیمان به مس کرمان
شروین بزرگ شروین بزرگ
انتقال از صنعت نفت آبادان به مس کرمان
عارف رستمی عارف رستمی
انتقال از ذوب آهن به مس کرمان
محمد امین اسدی محمد امین اسدی
انتقال از آلومینیوم اراک به مس کرمان
محمد ستاری محمد ستاری
انتقال از هوادار به مس کرمان
محمد قاسمی نژاد محمد قاسمی نژاد
انتقال به مس کرمان
بازیکنان خروجی
امید پورقنبری امید پورقنبری
انتقال از مس کرمان به پارس جنوبی جم
امیر طاهر امیر طاهر
انتقال از مس کرمان به پیکان
امین جهان کهن امین جهان کهن
انتقال از مس کرمان به آلومینیوم اراک
حمید گلزاری حمید گلزاری
انتقال از مس کرمان به استقلال خوزستان
رحیم آلبوغبیش رحیم آلبوغبیش
انتقال از مس کرمان به صنعت نفت آبادان
سید جلال عبدی سید جلال عبدی
انتقال از مس کرمان
مجتبی رمضانی مجتبی رمضانی
انتقال از مس کرمان
مسعود اسدی مسعود اسدی
انتقال از مس کرمان
یاسر فیضی یاسر فیضی
انتقال از مس کرمان
بازیکنان ورودی
اکبر ایمانی اکبر ایمانی
انتقال از تراکتور به ملوان
ایمان صادقی ایمان صادقی
انتقال از فجر سپاسی به ملوان
عبدالله حسینی عبدالله حسینی
انتقال از تراکتور به ملوان
مجید عیدی مجید عیدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ملوان
محمد قادری محمد قادری
انتقال از تراکتور به ملوان
محمود مطلق زاده محمود مطلق زاده
انتقال از صنعت نفت آبادان به ملوان
مسعود زائر کاظمینی مسعود زائر کاظمینی
انتقال از شهرخودرو مشهد به ملوان
مصطفی نائیج پور مصطفی نائیج پور
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ملوان
میلاد جهانی میلاد جهانی
انتقال از سپاهان به ملوان
بازیکنان خروجی
حمید کاظمی حمید کاظمی
انتقال از ملوان به خیبر خرم آباد
سیاوش یزدانی سیاوش یزدانی
انتقال از ملوان به استقلال
عبدالعظیم گوگ عبدالعظیم گوگ
انتقال از ملوان به استقلال خوزستان
محمدحسین مرادمند محمدحسین مرادمند
انتقال از ملوان به استقلال
بازیکنان ورودی
آداما نیانه آداما نیانه
انتقال به نساجی مازندران
علی شجاعی علی شجاعی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
علیرضا ابراهیمی علیرضا ابراهیمی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
متین کریم زاده متین کریم زاده
انتقال از استقلال به نساجی مازندران
محمد شریفی محمد شریفی
انتقال از پرسپولیس به نساجی مازندران
بازیکنان خروجی
علیرضا منظمی علیرضا منظمی
انتقال از نساجی مازندران به نفت مسجد سلیمان
مجتبی ممشلی مجتبی ممشلی
انتقال از نساجی مازندران
مرتضی منصوری مرتضی منصوری
انتقال از نساجی مازندران به مس رفسنجان
بازیکنان ورودی
اسماعیل بابایی اسماعیل بابایی
انتقال از پیکان به نفت مسجد سلیمان
امیرحسین کریمی امیرحسین کریمی
انتقال از آلومینیوم اراک به نفت مسجد سلیمان
پیمان رنجبری پیمان رنجبری
انتقال از پیکان به نفت مسجد سلیمان
حسین شنانی حسین شنانی
انتقال از ذوب آهن به نفت مسجد سلیمان
حسین فیض حسین فیض
انتقال به نفت مسجد سلیمان
حسین گودرزی حسین گودرزی
انتقال به نفت مسجد سلیمان
رضا دهقانی رضا دهقانی
انتقال از تراکتور به نفت مسجد سلیمان
زکریا مرادی زکریا مرادی
انتقال از استقلال به نفت مسجد سلیمان
سامان نریمان جهان سامان نریمان جهان
انتقال از تراکتور به نفت مسجد سلیمان
سعید جلالی راد سعید جلالی راد
انتقال از شهرخودرو مشهد به نفت مسجد سلیمان
سینا عبداللهی سینا عبداللهی
انتقال از ماشین سازی تبریز به نفت مسجد سلیمان
عقیل کعبی عقیل کعبی
انتقال از مس رفسنجان به نفت مسجد سلیمان
علی کیانی فر علی کیانی فر
انتقال از استقلال خوزستان به نفت مسجد سلیمان
علیرضا منظمی علیرضا منظمی
انتقال از نساجی مازندران به نفت مسجد سلیمان
متین پارسا متین پارسا
انتقال به نفت مسجد سلیمان
علیرضا خدایی علیرضا خدایی
انتقال به نفت مسجد سلیمان
بازیکنان خروجی
احمد الجبوری احمد الجبوری
انتقال از نفت مسجد سلیمان
امین اسدی امین اسدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به استقلال خوزستان
حسن مرادی فرد حسن مرادی فرد
انتقال از نفت مسجد سلیمان به مس کرمان
مجید عیدی مجید عیدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ملوان
محمدمهدی احمدی محمدمهدی احمدی
انتقال از نفت مسجد سلیمان به پرسپولیس
مسعود پورمحمد مسعود پورمحمد
انتقال از نفت مسجد سلیمان
مصطفی نائیج پور مصطفی نائیج پور
انتقال از نفت مسجد سلیمان به ملوان
مهدی هاشم نژاد مهدی هاشم نژاد
انتقال از نفت مسجد سلیمان به تراکتور
مهران امیری مهران امیری
انتقال از نفت مسجد سلیمان به خیبر خرم آباد
میرهادی میرجوان میرهادی میرجوان
انتقال از نفت مسجد سلیمان به صنعت نفت آبادان
بازیکنان ورودی
امیرمحمد خارکش امیرمحمد خارکش
انتقال از پرسپولیس به هوادار
ایمان غلامی ایمان غلامی
انتقال از سایپا به هوادار
حسین ابرقویی نژاد حسین ابرقویی نژاد
انتقال از ویستاتوربین تهران به هوادار
سعید سحرخیزان سعید سحرخیزان
انتقال از پیکان به هوادار
عزت اله پورقاز عزت اله پورقاز
انتقال از سپاهان به هوادار
علی پوراسماعیل علی پوراسماعیل
انتقال از شمس آذر قزوین به هوادار
علی سبحانی علی سبحانی
انتقال از خوشه طلایی ساوه به هوادار
علیرضا خدابخشی علیرضا خدابخشی
انتقال از استقلال به هوادار
محمد حسینی محمد حسینی
انتقال از پرسپولیس به هوادار
مهرداد طهماسبی مهرداد طهماسبی
انتقال از سایپا به هوادار
میلاد فراهانی میلاد فراهانی
انتقال از شهرخودرو مشهد به هوادار
بازیکنان خروجی
حسین ابرقویی نژاد حسین ابرقویی نژاد
انتقال از هوادار به شمس آذر قزوین
محمد ستاری محمد ستاری
انتقال از هوادار به مس کرمان
مسلم حق شناس مسلم حق شناس
انتقال از هوادار به مس شهر بابک
مهرداد بشاگردی مهرداد بشاگردی
انتقال از هوادار