نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر ‎95-96

قطعی احتمالی قرضی
تیم
بازیکنان ورودی
بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
آرش افشین آرش افشین
x انتقال از استقلال به صنعت نفت آبادان
آندرانیک تیموریان آندرانیک تیموریان
x انتقال از استقلال به نفت تهران
بختیار رحمانی بختیار رحمانی
x انتقال از استقلال به فولاد
محمدامین حاج محمدی محمدامین حاج محمدی
x انتقال از استقلال
میثم مجیدی میثم مجیدی
x انتقال از استقلال به صبای قم
in بازیکنان ورودی
آرش افشین آرش افشین
x انتقال به استقلال خوزستان
آلویس نانگ آلویس نانگ
x انتقال به استقلال خوزستان
ابوالفضل محمدحسنی ابوالفضل محمدحسنی
x انتقال به استقلال خوزستان
پیمان حشمتی پیمان حشمتی
x انتقال به استقلال خوزستان
فرزاد جعفری فرزاد جعفری
x انتقال از ملوان به استقلال خوزستان
مصطفی ماهی مصطفی ماهی
x انتقال به استقلال خوزستان
out بازیکنان خروجی
رحیم زهیوی رحیم زهیوی
x انتقال از استقلال خوزستان
سید جلال عبدی سید جلال عبدی
x انتقال از استقلال خوزستان به سپاهان
عزت اله پورقاز عزت اله پورقاز
x انتقال از استقلال خوزستان به سایپا
میثم دورقی میثم دورقی
x انتقال از استقلال خوزستان به فولاد
in بازیکنان ورودی
سامان نریمان جهان سامان نریمان جهان
x انتقال از ماشین سازی تبریز به پرسپولیس
سروش رفیعی سروش رفیعی
x انتقال از تراکتور به پرسپولیس
شهاب کرمی شهاب کرمی
x انتقال از ملوان به پرسپولیس
out بازیکنان خروجی
احمد نور اللهی احمد نور اللهی
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
امید عالیشاه امید عالیشاه
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
شهاب زاهدی شهاب زاهدی
x انتقال از پرسپولیس به ماشین سازی تبریز
محمد رحمتی محمد رحمتی
x انتقال از پرسپولیس به ماشین سازی تبریز
in بازیکنان ورودی
جرمى مانزورو جرمى مانزورو
x انتقال به پیکان
فیصل شایسته فیصل شایسته
x انتقال به پیکان
out بازیکنان خروجی
آرش برهانی آرش برهانی
x انتقال از پیکان
بهادر عبدی بهادر عبدی
x انتقال از پیکان به صنعت نفت آبادان
in بازیکنان ورودی
احمد نور اللهی احمد نور اللهی
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
امید عالیشاه امید عالیشاه
x انتقال از پرسپولیس به تراکتور
هاشم بیگ زاده هاشم بیگ زاده
x انتقال از صبای قم به تراکتور
out بازیکنان خروجی
سروش رفیعی سروش رفیعی
x انتقال از تراکتور به پرسپولیس
علیرضا رمضانی علیرضا رمضانی
x انتقال از تراکتور به صبای قم
in بازیکنان ورودی
ربیع عطایا ربیع عطایا
x انتقال به ذوب آهن
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
ایوب کلانتری ایوب کلانتری
x انتقال به سایپا
پویا سیف پناهی پویا سیف پناهی
x انتقال از صبای قم به سایپا
حامد لک حامد لک
x انتقال از صبای قم به سایپا
عزت اله پورقاز عزت اله پورقاز
x انتقال از استقلال خوزستان به سایپا
فرشاد فرجی فرشاد فرجی
x انتقال از صنعت نفت آبادان به سایپا
محمدرضا خلعتبری محمدرضا خلعتبری
x انتقال از گسترش فولاد به سایپا
محمدرضا سلیمانی محمدرضا سلیمانی
x انتقال به سایپا
out بازیکنان خروجی
رینالدو زاکاریاس رینالدو زاکاریاس
x انتقال از سایپا
مسعود حسن زاده مسعود حسن زاده
x انتقال از سایپا به سپاهان
مهدی بدرلو مهدی بدرلو
x انتقال از سایپا
in بازیکنان ورودی
سرور جپاروف سرور جپاروف
x انتقال به سپاهان
سید جلال عبدی سید جلال عبدی
x انتقال از استقلال خوزستان به سپاهان
مسعود حسن زاده مسعود حسن زاده
x انتقال از سایپا به سپاهان
out بازیکنان خروجی
پدرو هنریکه پدرو هنریکه
x انتقال از سپاهان
سعید قائدی فر سعید قائدی فر
x انتقال از سپاهان به ماشین سازی تبریز
میرهادی میرجوان میرهادی میرجوان
x انتقال از سپاهان
in بازیکنان ورودی
حسین کیانی حسین کیانی
x انتقال به سیاه جامگان
سالار افراسیابی سالار افراسیابی
x انتقال به سیاه جامگان
علیرضا جلیلی علیرضا جلیلی
x انتقال به سیاه جامگان
گوران یرکوویچ گوران یرکوویچ
x انتقال به سیاه جامگان
محسن آذرباد محسن آذرباد
x انتقال به سیاه جامگان
مسعود همامی مسعود همامی
x انتقال به سیاه جامگان
میلاد میداوودی میلاد میداوودی
x انتقال به سیاه جامگان
out بازیکنان خروجی
ایوب کلانتری ایوب کلانتری
x انتقال از سیاه جامگان
حمیدرضا علی عسگری حمیدرضا علی عسگری
x انتقال از سیاه جامگان به ماشین سازی تبریز
علیرضا نورمحمدی علیرضا نورمحمدی
x انتقال از سیاه جامگان به صنعت نفت آبادان
in بازیکنان ورودی
out بازیکنان خروجی
in بازیکنان ورودی
امید نظامی پور امید نظامی پور
x انتقال به صبای قم
حنیف عمران زاده حنیف عمران زاده
x انتقال به صبای قم
علیرضا رمضانی علیرضا رمضانی
x انتقال از تراکتور به صبای قم
محسن فروزان محسن فروزان
x انتقال به صبای قم
مهرداد بایرامی مهرداد بایرامی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به صبای قم
میثم مجیدی میثم مجیدی
x انتقال از استقلال به صبای قم
out بازیکنان خروجی
پویا سیف پناهی پویا سیف پناهی
x انتقال از صبای قم به سایپا
حامد لک حامد لک
x انتقال از صبای قم به سایپا
کریم اسلامی کریم اسلامی
x انتقال از صبای قم
محمد اوسانی محمد اوسانی
x انتقال از صبای قم به گسترش فولاد
مسعود حق جو مسعود حق جو
x انتقال از صبای قم
هاشم بیگ زاده هاشم بیگ زاده
x انتقال از صبای قم به تراکتور
وحید علی آبادی وحید علی آبادی
x انتقال از صبای قم
in بازیکنان ورودی
آرش افشین آرش افشین
x انتقال از استقلال به صنعت نفت آبادان
بهادر عبدی بهادر عبدی
x انتقال از پیکان به صنعت نفت آبادان
عزیز معبودی عزیز معبودی
x انتقال از ملوان به صنعت نفت آبادان
علیرضا نورمحمدی علیرضا نورمحمدی
x انتقال از سیاه جامگان به صنعت نفت آبادان
out بازیکنان خروجی
حسن هوری حسن هوری
x انتقال از صنعت نفت آبادان
فرشاد فرجی فرشاد فرجی
x انتقال از صنعت نفت آبادان به سایپا
in بازیکنان ورودی
بختیار رحمانی بختیار رحمانی
x انتقال از استقلال به فولاد
میثم دورقی میثم دورقی
x انتقال از استقلال خوزستان به فولاد
out بازیکنان خروجی
اکبر ایمانی اکبر ایمانی
x انتقال از فولاد
مهرداد جماعتی مهرداد جماعتی
x انتقال از فولاد
in بازیکنان ورودی
بهرام احمدی بهرام احمدی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به گسترش فولاد
محمد اوسانی محمد اوسانی
x انتقال از صبای قم به گسترش فولاد
محمد نصرتی محمد نصرتی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به گسترش فولاد
محمدرضا خرسندنیا محمدرضا خرسندنیا
x انتقال به گسترش فولاد
out بازیکنان خروجی
محسن حمیدی محسن حمیدی
x انتقال از گسترش فولاد
محمدرضا خلعتبری محمدرضا خلعتبری
x انتقال از گسترش فولاد به سایپا
مهران فرضیات مهران فرضیات
x انتقال از گسترش فولاد
in بازیکنان ورودی
حسین ابراهیمی حسین ابراهیمی
x انتقال به ماشین سازی تبریز
حمیدرضا علی عسگری حمیدرضا علی عسگری
x انتقال از سیاه جامگان به ماشین سازی تبریز
سعید قائدی فر سعید قائدی فر
x انتقال از سپاهان به ماشین سازی تبریز
شهاب زاهدی شهاب زاهدی
x انتقال از پرسپولیس به ماشین سازی تبریز
عزیز ابراهیموف عزیز ابراهیموف
x انتقال به ماشین سازی تبریز
فردین عابدینی فردین عابدینی
x انتقال به ماشین سازی تبریز
محمد رحمتی محمد رحمتی
x انتقال از پرسپولیس به ماشین سازی تبریز
out بازیکنان خروجی
آندرانیک تیموریان آندرانیک تیموریان
x انتقال از ماشین سازی تبریز
بهرام احمدی بهرام احمدی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به گسترش فولاد
سامان نریمان جهان سامان نریمان جهان
x انتقال از ماشین سازی تبریز به پرسپولیس
محمد نصرتی محمد نصرتی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به گسترش فولاد
مهرداد بایرامی مهرداد بایرامی
x انتقال از ماشین سازی تبریز به صبای قم
in بازیکنان ورودی
آندرانیک تیموریان آندرانیک تیموریان
x انتقال از استقلال به نفت تهران
out بازیکنان خروجی