بازی فوتسال چین تایپه و ایران - هفته 2 - 8 مهر 1401

8 مهر 1401 - 20:30
نتیجه نهایی

چین تایپه

1 - 10
نتیجه نهایی