بازی فوتسال کراپ الوند و مقاومت البرز - هفته 7 - 31 شهریور 1402

31 شهریور 1402 - 16:00
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

goal
منوچهر لطفی
goal
سهیل جامدی
goal
منوچهر لطفی
goal
علی اکرمی
goal
احمد اسماعیل پور