بازی هندبال آلومینیوم اراک و زغال سنگ طبس - 15 فروردين 1403

15 فروردين 1403 - 19:00
نتیجه نهایی

آلومینیوم اراک

27 - 31
نتیجه نهایی

زغال سنگ طبس

لیگ لیگ برتر هندبال | فصل : 1402 | هفته : 15