بازی هندبال شهید شاملی کازرون و مس کرمان - 29 آبان 1402

29 آبان 1402 - 14:30
نتیجه نهایی

شهید شاملی کازرون

26 - 29
نتیجه نهایی

مس کرمان

لیگ لیگ برتر هندبال | فصل : 1402 | هفته : 5