بازی برایتون - منچسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 9)

برایتون

1 4

منچسترسیتی

20:00 1400/08/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی برایتون و منچسترسیتی

انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

2
3

برایتون

22:30
1400/02/28
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
1

منچسترسیتی

21:30
1399/10/24
انگلیس لیگ برتر

منچسترسیتی

5
0

برایتون

23:30
1399/04/21
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
4

منچسترسیتی

18:30
1398/06/09

اخبار بازی