بازی اروگوئه - اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 9)

اروگوئه

1 0

اکوادور

03:00 1400/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اروگوئه و اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
4

اکوادور

00:30
1399/07/23
کوپا آمريکا گروه C

اکوادور

0
4

اروگوئه

02:30
1398/03/27
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
2

اروگوئه

02:30
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

اروگوئه

1
2

اکوادور

00:30
1394/08/22

ویدیوهای بازی اروگوئه و اکوادور