بازی پاراگوئه - ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 9)

پاراگوئه

2 1

ونزوئلا

03:00 1400/06/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاراگوئه و ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

1
0

ونزوئلا

01:30
1399/07/23
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
0

پاراگوئه

03:00
1396/07/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

1
0

ونزوئلا

00:30
1394/07/17
کوپا آمه‌ریکا نيمه نهايي

ونزوئلا

3
5

پاراگوئه

05:15
1390/04/30

ویدیوهای بازی پاراگوئه و ونزوئلا