بازی استوک‌سیتی - بارنزلی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

استوک‌سیتی

1 1

بارنزلی

23:15 1400/06/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و بارنزلی

چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

0
2

بارنزلی

22:30
1399/12/06
چمپیونشیپ Championship

بارنزلی

2
2

استوک‌سیتی

22:15
1399/07/30
چمپیونشیپ Championship

بارنزلی

0
4

استوک‌سیتی

18:30
1399/04/14
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

4
2

بارنزلی

18:30
1398/08/18