بازی بولونیا - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 9)

بولونیا

2 4

آث میلان

22:15 1400/08/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بولونیا و آث میلان

ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

بولونیا

17:30
1399/11/11
ایتالیا سری آ

بولونیا

0
2

آث میلان

22:15
1399/06/31
ایتالیا سری آ

بولونیا

1
5

آث میلان

00:15
1399/04/29
ایتالیا سری آ

آث میلان

3
2

بولونیا

23:15
1398/09/17

اخبار بازی