بازی آرژانتین - پرتغال

جام جهانی فوتسال فینال

آرژانتین

1 2

پرتغال

20:30 1400/07/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آرژانتین و پرتغال

جام جهانی فوتسال نیمه نهایی

پرتغال

2
5

آرژانتین

03:30
1395/07/08

اخبار بازی