بازی رایو وایه کانو - بارسلونا

اسپانیا لالیگا (هفته 11)

رایو وایه کانو

1 0

بارسلونا

20:30 1400/08/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رایو وایه کانو و بارسلونا

جام حذفی اسپانیا Copa del Rey

بارسلونا

2
1

رایو وایه کانو

23:30
1399/11/08
اسپانیا لالیگا

رایو وایه کانو

1
3

بارسلونا

21:00
1397/12/18
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

3
2

رایو وایه کانو

23:15
1397/08/12
اسپانیا لالیگا

بارسلونا

5
1

رایو وایه کانو

23:30
1394/12/13

ویدیوهای بازی رایو وایه کانو و بارسلونا

اخبار بازی