بازی فینیکس سانز - دنور ناگتس

لیگ بسکتبال آمریکا NBA
98 17 41 24 16

فینیکس سانز

110 26 25 34 25

دنور ناگتس

05:30 1400/07/29

بازی های رودرروی فینیکس سانز و دنور ناگتس

لیگ بسکتبال آمریکا NBA

دنور ناگتس

97
126

فینیکس سانز

04:30
1400/09/01
لیگ بسکتبال آمریکا NBA

فینیکس سانز

125
118

دنور ناگتس

04:30
1400/03/24
لیگ بسکتبال آمریکا NBA

فینیکس سانز

116
102

دنور ناگتس

06:30
1400/03/22
لیگ بسکتبال آمریکا NBA

دنور ناگتس

98
123

فینیکس سانز

06:00
1400/03/20