بازی ذوب آهن - فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 6)

ذوب آهن

0 1

فولاد

17:00 1400/09/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ذوب آهن و فولاد

ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

0
1

فولاد

17:35
1399/12/11
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

2
2

ذوب آهن

16:30
1399/08/16
ليگ برتر لیگ برتر ایران

ذوب آهن

1
2

فولاد

21:00
1399/05/02
ليگ برتر لیگ برتر ایران

فولاد

0
1

ذوب آهن

17:30
1398/09/03

اخبار بازی