بازی بولیوی - اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 14)

بولیوی

3 0

اروگوئه

23:30 1400/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بولیوی و اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

2
4

اروگوئه

02:30
1400/06/15
کوپا آمريکا گروه A

اروگوئه

2
0

بولیوی

01:30
1400/04/04
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

2
4

اروگوئه

03:00
1396/07/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
0

بولیوی

23:30
1394/07/17

ویدیوهای بازی بولیوی و اروگوئه

اخبار بازی