بازی کلمبیا - پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 14)

کلمبیا

0 0

پاراگوئه

02:30 1400/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کلمبیا و پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
1

پاراگوئه

02:30
1400/06/15
کوپا آمريکا گروه B

پاراگوئه

0
1

کلمبیا

23:30
1398/04/02
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

2
1

کلمبیا

03:00
1396/07/14
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

کلمبیا

1
0

پاراگوئه

03:00
1395/07/16

ویدیوهای بازی کلمبیا و پاراگوئه