بازی ونزوئلا - پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 14)

ونزوئلا

1 2

پرو

00:30 1400/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ونزوئلا و پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

0
1

پرو

05:30
1400/06/15
کوپا آمريکا گروه B

پرو

1
0

ونزوئلا

01:30
1400/04/07
کوپا آمريکا گروه A

پرو

0
0

ونزوئلا

23:30
1398/03/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

2
2

ونزوئلا

04:00
1396/01/04