بازی پرسپولیس - فجر سپاسی

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 15)

پرسپولیس

1 0

فجر سپاسی

17:30 1400/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و فجر سپاسی

لیگ برتر جام خليج فارس

پرسپولیس

1
1

فجر سپاسی

14:30
1392/11/20
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

0
1

پرسپولیس

17:20
1392/07/04
لیگ برتر جام خليج فارس

پرسپولیس

2
0

فجر سپاسی

14:00
1391/10/10
لیگ برتر جام خليج فارس

فجر سپاسی

3
2

پرسپولیس

22:30
1391/05/03

اخبار بازی