بازی کامرون - بورکینافاسو

جام ملت‌های آفریقا گروه A (هفته 1)

کامرون

2 1

بورکینافاسو

19:30 1400/10/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کامرون و بورکینافاسو

دوستانه ملی بین المللی

بورکینافاسو

1
0

کامرون

18:30
1397/03/06
جام ملت هاي آفريقا گروه A

کامرون

1
1

بورکینافاسو

22:30
1395/10/25
دوستانه ملی بین المللی

کامرون

3
2

بورکینافاسو

20:30
1394/03/16

ویدیوهای بازی کامرون و بورکینافاسو