بازی کیپ ورد - بورکینافاسو

جام ملت‌های آفریقا گروه A (هفته 1)

کیپ ورد

0 1

بورکینافاسو

22:30 1400/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کیپ ورد و بورکینافاسو

مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه D

کیپ ورد

0
4

بورکینافاسو

23:00
1396/08/23
مقدماتی جام جهانی منطقه آفریقا گروه D

بورکینافاسو

2
0

کیپ ورد

20:30
1395/08/22