حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آث میلان - ساسولو

ایتالیا سري آ (هفته 38 )

آث میلان

2 1

ساسولو

23:15 1393/02/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آث میلان و ساسولو

ایتالیا سری آ

ساسولو

0
0

آث میلان

17:30
1398/09/24
ایتالیا سری آ

ساسولو

0
1

آث میلان

20:30
1397/12/11
ایتالیا سری آ

آث میلان

4
1

ساسولو

22:00
1397/07/08
ایتالیا سری آ

ساسولو

1
1

آث میلان

23:15
1397/01/19
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

ساسولو

23:15
1396/08/14