بازی بنفیکا - آژاکس

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

بنفیکا

0 1

آژاکس

23:15 1393/05/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بنفیکا و آژاکس

لیگ قهرمانان اروپا گروه E

آژاکس

1
1

بنفیکا

23:30
1397/08/16
لیگ قهرمانان اروپا گروه E

بنفیکا

0
1

آژاکس

22:30
1397/08/01