بازی رئال‌مادرید - اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

رئال‌مادرید

1 1

اینتر

02:30 1393/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و اینتر

لیگ قهرمانان اروپا گروه D

رئال‌مادرید

1
0

اینتر

23:30
1400/06/24
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

رئال‌مادرید

2
0

اینتر

23:30
1399/09/05
لیگ قهرمانان اروپا گروه B

اینتر

2
3

رئال‌مادرید

23:30
1399/08/13
بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌مادرید

3
0

اینتر

16:30
1394/05/05