بازی شالکه - استوک‌سیتی

بین المللی دوستانه باشگاهی (هفته 0 )

شالکه

2 1

استوک‌سیتی

20:30 1393/05/07
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90