بازی بلکبرن - استوک‌سیتی

بین المللی دوستانه باشگاهی

بلکبرن

1 1

استوک‌سیتی

18:30 1393/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بلکبرن و استوک‌سیتی

چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
1

بلکبرن

18:30
1399/10/27
چمپیونشیپ Championship

بلکبرن

0
1

استوک‌سیتی

18:30
1399/09/29
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

0
0

بلکبرن

23:15
1398/12/07
چمپیونشیپ Championship

بلکبرن

2
1

استوک‌سیتی

18:30
1398/09/09
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
0

بلکبرن

18:30
1398/01/17