بازی ناپولی - بارسلونا

بین المللی دوستانه باشگاهی

ناپولی

1 0

بارسلونا

22:30 1393/05/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ناپولی و بارسلونا

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

ناپولی

1
3

بارسلونا

23:30
1399/05/18
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

بارسلونا

1
1

ناپولی

23:30
1398/12/06
بین المللی دوستانه باشگاهی

ناپولی

0
4

بارسلونا

01:30
1398/05/20
بین المللی دوستانه باشگاهی

بارسلونا

2
1

ناپولی

04:00
1398/05/17