بازی ناپولی - پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

ناپولی

1 2

پاری سن ژرمن

22:30 1393/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ناپولی و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه C

پاری سن ژرمن

1
1

ناپولی

23:30
1397/08/15
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

ناپولی

2
2

پاری سن ژرمن

22:30
1397/08/02