حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بایرلورکوزن - وردربرمن

آلمان بوندسليگا (هفته 3)

بایرلورکوزن

3 3

وردربرمن

23:00 1393/06/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و وردربرمن

آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

4
1

وردربرمن

23:00
1399/02/29
آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

2
2

بایرلورکوزن

20:00
1398/08/04
آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

3
1

بایرلورکوزن

16:00
1397/12/26
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

6
2

وردربرمن

20:30
1397/08/06
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

0
0

وردربرمن

18:00
1397/02/15

ویدیوهای بازی بایرلورکوزن و وردربرمن