بازی دورتموند - دوسلدورف

بین المللی دوستانه باشگاهی

دورتموند

1 1

دوسلدورف

18:00 1393/11/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دورتموند و دوسلدورف

آلمان بوندسلیگا

دورتموند

1
0

دوسلدورف

18:00
1399/03/24
آلمان بوندسلیگا

دوسلدورف

0
5

دورتموند

18:00
1398/09/16
آلمان بوندسلیگا

دوسلدورف

2
3

دورتموند

18:00
1398/02/21
بین المللی دوستانه باشگاهی

دوسلدورف

2
3

دورتموند

18:30
1397/10/17
آلمان بوندسلیگا

دورتموند

1
2

دوسلدورف

23:00
1397/09/27