بازی بایرن مونیخ - آگزبورگ

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرن مونیخ

1 2

آگزبورگ

18:45 1394/04/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و آگزبورگ

آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

2
5

بایرن مونیخ

18:00
1400/03/01
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

1
0

آگزبورگ

23:00
1399/11/01
آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

0
2

بایرن مونیخ

18:00
1398/12/18
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

2
2

آگزبورگ

17:00
1398/07/27
آلمان بوندسلیگا

بایرن مونیخ

3
2

آگزبورگ

23:00
1397/11/26