بازی بنفیکا - پاری سن ژرمن

بین المللی دوستانه باشگاهی

بنفیکا

2 3

پاری سن ژرمن

05:00 1394/04/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بنفیکا و پاری سن ژرمن

لیگ قهرمانان اروپا گروه C

پاری سن ژرمن

1
2

بنفیکا

23:15
1392/09/19
لیگ قهرمانان اروپا گروه C

بنفیکا

0
3

پاری سن ژرمن

22:15
1392/07/10