بازی بایرن مونیخ - اینتر

بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرن مونیخ

1 0

اینتر

16:30 1394/04/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بایرن مونیخ و اینتر

بین المللی اینترنشنال چمپیونز کاپ

اینتر

2
0

بایرن مونیخ

16:05
1396/05/05
بین المللی دوستانه باشگاهی

بایرن مونیخ

4
1

اینتر

01:30
1395/05/10