بازی پاری سن ژرمن - چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی

پاری سن ژرمن

1(5) (6)1

چلسی

02:35 1394/05/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاری سن ژرمن و چلسی

لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

پاری سن ژرمن

2
1

چلسی

23:15
1394/12/19
لیگ قهرمانان اروپا یک هشتم نهایی

چلسی

1
2

پاری سن ژرمن

23:15
1394/11/27
لیگ قهرمانان اروپا يک هشتم نهايي

پاری سن ژرمن

2
2

چلسی

23:15
1393/12/20
لیگ قهرمانان اروپا يک هشتم نهايي

چلسی

1
1

پاری سن ژرمن

23:15
1393/11/28