بازی پورتو - استوک‌سیتی

بین المللی دوستانه باشگاهی

پورتو

3 0

استوک‌سیتی

20:15 1394/05/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90