بازی ترکیه - لتونی

یورو گروه A مقدماتی

ترکیه

1 1

لتونی

23:15 1394/06/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی ترکیه و لتونی

مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

ترکیه

2
1

لتونی

22:15
1400/07/19
مقدماتی جام جهانی (منطقه اروپا) گروه G

لتونی

3
3

ترکیه

23:15
1400/01/10
یورو گروه A مقدماتی

ترکیه

1
1

لتونی

22:15
1393/07/21

ویدیوهای بازی ترکیه و لتونی