حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اودینزه - پالرمو

ایتالیا سری آ (هفته 1)

اودینزه

3 1

پالرمو

20:30 1387/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اودینزه و پالرمو

ایتالیا سری آ

پالرمو

1
4

اودینزه

20:30
1395/12/29
ایتالیا سری آ

اودینزه

3
1

پالرمو

22:15
1395/08/06
ایتالیا سری آ

اودینزه

1
4

پالرمو

17:30
1394/11/04
ایتالیا سری آ

پالرمو

1
0

اودینزه

23:15
1394/06/08
ايتاليا سري آ

پالرمو

3
1

اودینزه

17:30
1394/01/23