حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سمپدوریا - اینتر

ایتالیا سری آ (هفته 1)

سمپدوریا

1 1

اینتر

23:00 1387/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سمپدوریا و اینتر

ایتالیا سری آ

اینتر

3
1

سمپدوریا

19:30
1398/07/06
ایتالیا سری آ

سمپدوریا

1
2

اینتر

20:30
1397/11/28
ایتالیا سری آ

اینتر

1
0

سمپدوریا

22:00
1397/06/31
ایتالیا سری آ

اینتر

5
0

سمپدوریا

15:00
1396/12/27
ایتالیا سری آ

سمپدوریا

2
3

اینتر

22:15
1396/08/02