حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آتالانتا - سیه نا

ایتالیا سری آ (هفته 1)

آتالانتا

1 0

سیه نا

17:30 1387/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آتالانتا و سیه نا

ایتالیا سري آ

آتالانتا

2
0

سیه نا

17:30
1391/12/13
ایتالیا سري آ

سیه نا

1
2

آتالانتا

17:30
1391/07/30
ایتالیا سري آ

سیه نا

2
1

آتالانتا

17:30
1391/01/19
ایتالیا سري آ

آتالانتا

2
2

سیه نا

17:30
1390/08/29
ایتالیا سری آ

سیه نا

0
2

آتالانتا

17:30
1389/01/14