حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی تورینو - لچه

ایتالیا سری آ (هفته 1)

تورینو

3 0

لچه

17:30 1387/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تورینو و لچه

ایتالیا سری آ

تورینو

0
4

لچه

20:30
1398/11/13
ایتالیا سری آ

لچه

2
1

تورینو

23:15
1398/06/25
ایتالیا سری آ

تورینو

3
3

لچه

17:30
1387/11/06