حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - باری

ایتالیا سری آ (هفته 1)

اینتر

1 1

باری

20:30 1388/06/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اینتر و باری

ایتالیا سری آ

اینتر

3
0

باری

23:15
1389/11/14
ایتالیا سری آ

باری

0
4

اینتر

23:15
1389/06/31
ایتالیا سری آ

اینتر

2
2

باری

23:15
1388/10/26