حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی یوونتوس - کیه وو

ایتالیا سری آ (هفته 1)

یوونتوس

1 0

کیه وو

23:15 1388/06/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی یوونتوس و کیه وو

ایتالیا سری آ

کیه وو

0
3

یوونتوس

23:00
1397/11/01
ایتالیا سری آ

یوونتوس

3
2

کیه وو

20:30
1397/05/27
ایتالیا سری آ

یوونتوس

2
0

کیه وو

23:15
1396/11/07
ایتالیا سری آ

کیه وو

0
3

یوونتوس

20:30
1396/06/18
ایتالیا سری آ

کیه وو

0
2

یوونتوس

23:15
1396/01/19