حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اودینزه - پارما

ایتالیا سری آ (هفته 1)

اودینزه

2 2

پارما

23:15 1388/06/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اودینزه و پارما

ایتالیا سری آ

اودینزه

0
2

پارما

17:30
1398/11/06
ایتالیا سری آ

پارما

3
1

اودینزه

23:15
1398/06/10
ایتالیا سری آ

پارما

2
1

اودینزه

20:30
1397/10/29
ایتالیا سری آ

اودینزه

2
2

پارما

23:00
1397/05/28
ايتاليا سري آ

اودینزه

0
1

پارما

21:00
1394/01/19