حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آاس رم - لچه

ایتالیا سری آ (هفته 9)

آاس رم

2 0

لچه

20:30 1389/08/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آاس رم و لچه

ایتالیا سری آ

لچه

0
4

آاس رم

20:30
1398/12/04
ایتالیا سری آ

آاس رم

1
0

لچه

16:30
1398/07/07
ایتالیا سري آ

آاس رم

2
4

لچه

17:30
1391/01/19
ایتالیا سري آ

لچه

1
2

آاس رم

23:15
1390/08/29
ایتالیا سری آ

آاس رم

2
1

لچه

23:15
1389/12/13