حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پالرمو - لاتزیو

ایتالیا سری آ (هفته 9)

پالرمو

0 1

لاتزیو

15:00 1389/08/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پالرمو و لاتزیو

ایتالیا سری آ

پالرمو

2
6

لاتزیو

17:30
1396/02/03
ایتالیا سری آ

لاتزیو

1
0

پالرمو

15:00
1395/09/07
ایتالیا سری آ

لاتزیو

3
0

پالرمو

23:15
1395/01/22
ایتالیا سری آ

پالرمو

1
1

لاتزیو

17:30
1394/09/01
ايتاليا سري آ

پالرمو

1
2

لاتزیو

17:30
1393/12/03