حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی باری - فیورنتینا

ایتالیا سری آ (هفته 27)

باری

1 1

فیورنتینا

17:30 1389/12/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی باری و فیورنتینا

بین المللی دوستانه باشگاهی

باری

1
1

فیورنتینا

20:00
1396/04/31
ایتالیا سری آ

باری

1
2

فیورنتینا

23:15
1389/08/01
ایتالیا سری آ

فیورنتینا

0
2

باری

17:30
1389/02/26
ایتالیا سری آ

باری

1
2

فیورنتینا

17:30
1388/10/20